แก้จมูกเกาหลี พัทยา(ชลบุรี)
ReadyPlanet.com


พัชราคลินิก Call Center 038-068-931,084-5625287,094-7584248


แก้จมูกเกาหลี

 

 

งาน แก้จมูกเกาหลี สิ่งที่สำคัญมีดังนี้

1 การแก้จมูก ควรมีสาเหตุที่ชัดเจน มีเหตุผล ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา หรือ มีปัญหา เช่น เอียง รูจมูกไม่เท่ากัน ซิลิโคนสั้นไป ยาวไป หรือเป็นตามความต้องการของเรา เช่น โด่งน้อยไป มากไป ปลายไม่เชิด ไม่มีหยดน้ำ ดูธรรมชาติไป เหล่านี้จะต้องได้รับการประเมิน

2 ประวัติในการแก้จมูก เคยแก้มาก่อนไหม กี่ครั้ง ทำมานานแค่ไหน เสริมซิลิโคนแบบใด แข็งแค่ไหน เคยฉีดจมูกหรือเปล่า Filler? เพ่ื่อประเมินว่ามีพังผืดเยอะแค่ไหน รูปทรงเก่าเราเป็นอย่างไร มีดั้งบ้างไหม  

3 คุยกับคนไข้ตามความเป็นจริง ว่าสามรถทำตามความต้องการได้แค่ไหน กี่เปอร์เซนต์ ต้องจริงใจกับลูกค้า ไม่ให้ความหวังแบบบเกินจริง

4 งานแก้จมูก สามารถแก้ได้ ใส่ซิลิโคนใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงการเสริมครั้งแรก ขึ้นอยู่กับว่าแก้มามากน้อยแค่ไหน เนื่องจากจะมีพังผืดเกิดขึ้นจากการเสริมมาก่อนนั่นเอง

5 งาน แก้จมูกหมอ จะแนะนำให้ใช้ซิลิโคนนิ่มพิเศษ เนื่องจากว่าต้องการลดพังผืดในอนาคตให้น้อยที่สุด และให้กายวิภาคของจมูกรวมถึงเนื้อเยื่อช้ำน้อยที่สุด เนื่องจากว่ายิ่งซิลิโคนแข็งแค่ไหน ความเสี่ยงก็ยิ่งมาก เช่น เอียง ทะลุ หรือ ดูเป็นแท่งไม่เป็นธรรมชาติ

6 FIX ซิลิโคนไว้นานกว่าปกติ เพื่อป้องกันซิลิโคนเคลื่อนภายหลังการแก้จมูก

7 การประเมินรูปทรงจมูก ใหม่ ควรนำรูปก่อนเสริมจมูกมาให้แพทย์ดูด้วย เพื่อประเมินเบื้องต้น ถึงความเป็นไปได้ความต้องการลูกค้า และจะเข้าไปดูในห้องผ่าตัดอีกครั้ง ว่ารูปทรงซิลิโคนเก่าเป็นแบบบไร เพื่อให้ออกมาใกล้เคียงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด หน้า 1/1
1
[Go to top]